Kulturarvspriset 2019 till Sörmlands museum

 

Sörmlands museum har tilldelats Kulturarvspriset 2019, för deras nyskapande sätt att berätta människors historia. Museet nyinvigdes i november 2018 och det är Carlstedt Arkitekter som har ritat museibyggnaden. Arkitekturen har både exteriört och interiört spelat en betydelsefull roll i berättandet.

Juryns motivering lyder:
”Redan i fasadens grafiska betong förstår besökaren att det är människors historia som berättas i det nya museet. Museets kärna är väl synlig genom glasväggar – ett av de berättande magasinen. De många exponerade föremålen vittnar tillsammans om människor från olika tider och sociala miljöer, med skiftande ålder, bakgrund och könsidentitet. Med olika livsvillkor och erfarenheter, med olika ideal och drömmar – tillsammans berättar de Sörmlands historia på ett nyskapande sätt.”

Kulturarvspriset delas ut av föreningen Svenskt kulturarv.

Vi på Carlstedt Arkitekter är glada och stolta över att Sörmlands museum har tilldelats detta fina pris och säger stort grattis!

  • 23 oktober 2019
  • Nyheter