Katarina Ringstedt lämnar Carlstedt Arkitekter

Katarina Ringstedt har beslutat att lämna Carlstedt Arkitekter AB där hon verkat som VD under två år. ”Min huvudsakliga uppgift som VD har varit att leda bolaget under en övergångsperiod, där en nästan 20-årig era med samma VD gått till ända och en genomgående förändring av företagets partnergrupp har skett. Idag är Carlstedt Arkitekter bättre rustat för ytterligare tillväxt och att i samverkan med andra företag delta i utvecklingen av vårt framtida samhälle. Företaget har nu fått en ny plattform att verka från.”

– Jag vill uttrycka mitt stora tack till Katarina för hennes entusiasm och engagemang att utveckla Carlstedt Arkitekter till att idag vara det ledande arkitektföretaget inom vårdsektorn. Under hennes tid har omsättningen fördubblats och lönsamheten varit fortsatt god, säger Siv Axelsson, styrelseordförande för Carlstedt Arkitekter AB.

Styrelsen har utsett Siv Axelsson att verka i rollen som tillförordnad VD i avvaktan på en mer permanent lösning. Katarina kommer fortsatt att stötta Carlstedt Arkitekter och dess ledning i den vidare utvecklingen av företaget.

Information i denna fråga ges av Siv Axelsson,
070-543 87 17 eller siv.m.axelsson@carlstedtark.se

  • 16 oktober 2019
  • Nyheter