Invigning av gruppbostad på Hallonvägen

Idag invigs Hallonvägens gruppbostad i Västerås. Carlstedt Arkitekter har haft förmånen att från volymstudie till färdigställd byggnad följa detta projekt. I ett lugnt bostadsområde har vi tillsammans med en engagerad beställare utformat en byggnad som ska erbjuda en trygg och hemlik miljö för de boende. Den gulmålade träfasaden omsluter 5 lägenheter samt gemensamma ytor och personalfunktioner. Vi har lagt stor omsorg och varsamhet om byggnadens utformning i allt från material och färgsättning till hur volymen bryts upp för att anpassa till en småskalig omgivning.

Vi önskar verksamheten all lycka i den nya fina byggnaden!

Här kan du läsa Västerås Stads pressmeddelande.

  • 6 april 2022
  • Nyheter