Inkluderande omklädningsrum i skolidrotten

Nu skriver Carlstedt Arkitekter ett nytt kapitel i Social byggnorm. Den här gången riktar vi vårt normkritiska förhållningssätt mot omklädning i skolidrotten. I en värld med ouppnåeliga kroppsideal och närgångna mobilkameror är det allt färre elever som byter om till idrottslektionerna. Vi ställde oss frågan vad vi som arkitekter kan göra åt detta. Resultatet blev att de traditionella omklädningsrummen togs bort och ersattes med en gemensam omklädningslounge för alla elever, där själva ombytet och duschning sker i individuella bås med väggar som går upp till tak och låsbara dörrar. Utöver ökad integritet medger lösningen att alla inkluderas oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller funktionshinder. Något som utöver att inkludera fler i skolidrotten också stärker gemenskap och inkludering under hela skoldagen.

– Vi vet att omklädningsrummen upplevs som en av skolans mest otrygga platser enligt stiftelsen Friends senaste rapport, och att många elever idag avstår från att byta om till skolidrotten, säger Anette Eriksson, ansvarig arkitekt på Carlstedt Arkitekter, som med utgångspunkt i initiativet Social byggnorm ställde sig frågan om vi kunde utmana invanda mönster och genom normkritiskt förhållningssätt hitta en lösning som gör att fler kan delta i skolidrotten. – Den här lösningen gör att alla kan inkluderas på lika villkor, samtidigt som större integritet uppnås. Jag är övertygad om att den här lösningen bidrar till att fler elever skulle byta om och delta i idrottsundervisningen, säger Anette.

Arbetet har utgått från ett normkritiskt perspektiv på samma sätt som det arbete Carlstedt Arkitekter presenterade 2018 i initiativet Social byggnorm tillsammans med Högskolan i Halmstad Södertörns brandförsvarsförbund och som finansierades av Vinnova. I projektet utforskades hur brandstationer kan utformas ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet resulterade i Social byggnorm, en idé om en ny branschstandard som bygger bort diskriminerande strukturer.

Omklädningsrum i skolidrotten är ett nytt kapitel i Social byggnorm. Carlstedt Arkitekter hoppas att fler aktörer ska ta del av de nya kunskaper som genereras och att offentliga byggprojekt som skolor och vårdinrättningar ska utformas med större fokus på människors sociala samvaro. – Vårt mål är att fylla på Social byggnorm med ännu fler exempel och på sikt göra initiativet till ett lika självklart begrepp som den gamla branschstandarden Svensk byggnorm (SBN 1980), säger Hanna Börjesson, arkitekt på Carlstedt Arkitekter.

Social byggnorm 23 Omklädningsrum i idrottshall

 

  • 26 oktober 2023
  • Press