Fortsatt förtroende i Västerås

Carlstedt Arkitekter har tecknat ramavtal för arkitekttjänster med Västerås stad och tre av stadens bolag. I och med detta får vi både chansen att fortsätta tidigare uppdrag i kommande skeden och även se nya spännande uppdrag i Västerås.

Flera av Carlstedt Arkitekters mest spännande uppdrag just nu finns i Västerås och så vill vi gärna ha det även i framtiden. För kommunen ritar vi bad, skolor, idrottsplatser och kontor och för regionen jobbar vi med nya sjukhuset. Avtalsperioden började den 2021-12-06 och sträcker sig 2 år framåt med möjlighet för beställaren att förlänga avtalstiden i maximalt 2 år.

 

  • 22 mars 2022
  • Pressmeddelande