Första bilderna på ny vårdbyggnad – Danderyds sjukhus

Sedan flera år pågår en utbyggnad av Danderyds sjukhus i Stockholm. Carlstedt Arkitekter är med och utvecklar framtidens vård genom att tillsammans med C.F. Möller rita en av de nya vårdbyggnaderna. Den ska rymma ca 160 vårdplatser, mottagningar, stödfunktioner till angränsande verksamheter och en ny helikopterplattform, totalt ca 33 000 kvm. Huset kommer att länkas ihop med en byggnad för akutvård som är under uppförande.

Formen på den nya vårdbyggnaden gör att besökaren kommer att mötas av den mänskliga skalan, då entrén placeras i de låga delarna av huset som vetter mot parken. Struktur och ordning har varit viktiga aspekter i utformningen av fasaden och byggnaden har en fönsterbandsstruktur som ger flexibilitet. Precis som den karaktäristiska rutnätsarkitekturen på Danderyds sjukhus.

  • 2 juli 2019
  • Nyheter