Färgstarka arkitekter skapar betydelsefull arkitektur.

Carlstedt Arkitekter sysselsätter runt 100 färgstarka arkitekter och ingenjörer på våra kontor i Stockholm, Eskilstuna och Nyköping. Vi arbetar med alla skeden från idéutveckling och stadsanalyser till mark- och fastighetsutveckling, detaljplaner och genomförandefrågor. I takt med att företaget vuxit har även vår kompetens och våra uppdragsområden breddats samt utvecklats med spetskompetens inom vårdarkitektur. Idag genomför vi projekt inom; utbildning, bostäder, kontor, kulturmiljö, stadsplanering samt vård.

  • 21 april 2018
  • Nyheter