Det känns fint att kunna bidra i en svår tid

Sverige har snabbt ställt om för att hantera en pandemi. Många gör sitt yttersta i ett nytt och svårt läge. Särskilt all vårdpersonal. Vi på Carlstedt Arkitekter arbetar sedan länge i nära samarbete med vårdsektorn för att skapa framtidens vårdmiljöer. De uppdragen är ofta mycket långsiktiga. Men pandemin är här och nu och kräver extremt snabba insatser.

Stödfunktioner vid Älvsjö sjukhus
Det känns därför fint att i denna situation kunna bidra med den kompetens vi besitter. I högt tempo har vi skapat välfungerande stödfunktioner till Älvsjö sjukhus. Fokus har varit värdigt bemötande och god logistik. Ett annat uppdrag har handlat om att ta fram illustrationer som underlättat arbetet med omplacering av patienter i sjukhusmiljöer. Och precis som många andra företag har vi sett till att en av våra 3D-skrivare varit sysselsatt med att printa ut visirskalmar som inom kort ska överlämnas till Region Sörmland.

  • 4 april 2020
  • Nyheter