Carlstedt Arkitekter uppmärksammas i Arkitekten

I en artikel i Arkitekten intervjuas Hanna Börjesson om innovationsprojektet Social Byggnorm som Carlstedt Arkitekter medverkat i under 2018. En huvudfråga har varit hur brandstationer kan göras mer jämställda. – Vi tittade ur ett normkritiskt perspektiv närmare på hur sociala aspekter påverkas i de fysiska rummen, säger Hanna Börjesson.

Projektet har bland annat resulterat i en handbok med titeln Social Byggnorm. Carlstedt Arkitekter hoppas nu att initiativet ska få spridning framöver och på sikt leda till nya sätt att bygga.

Läs hela artikeln här: https://arkitekten.se/nyheter/hon-planerar-for-normkritiska-omkladningsrum/

  • 25 januari 2019
  • Nyheter