Carlstedt Arkitekter ansluter sig till Eskilstuna Klimatevolution

Carlstedt Arkitekter, med programmet Vår väg. Mot ett klimatpositivt byggande, ansluter sig till Eskilstuna KlimatEvolutions initiativ för att bidra till ett klimatpositivt Eskilstuna 2045. Carlstedt Arkitekters största bidrag kommer att vara inom området Bygga, renovera och anlägga med låg klimatpåverkan.

– Vi är stolta över att kunna bidra till Eskilstuna KlimatEvolution och dess mål att skapa ett klimatpositivt Eskilstuna till 2045, säger Kalle Berggren, kontorschef på Carlstedts kontor i Eskilstuna. Vårt engagemang i Eskilstunas klimatarbete är en naturlig förlängning av det hållbarhetsarbete som genomsyrar vårt företag.

Bygg- och fastighetssektorn står för ca 20% av Sveriges CO2-utsläpp. Allt som byggs har en negativ inverkan på miljön, både vad avser användande av naturresurser och utsläpp av växthusgaser. – Att inte bygga alls skulle vara det snabbaste sättet att minska utsläppen, säger Viktor Lindström, hållbarhetsledare på Carlstedt Arkitekter. Samtidigt utvecklas samhället och kommer behöva nya byggnader. Som arkitekter har vi då ett stort ansvar att se till att vi tar så lite resurser i anspråk som möjligt, och formar byggnader och miljöer som är anpassningsbara och omtyckta under lång tid framåt, säger Viktor.

Carlstedt Arkitekter arbetar aktivt med att jämföra CO2-avtrycket för olika byggmaterial och konstruktioner, och kan därmed välja de klimatmässigt bästa lösningarna. Genom återbruk och kloka materialval kan klimatavtrycket minskas. Carlstedts nya kontor i Eskilstuna har inretts med 100% återbrukade möbler och material. Några andra uppmärksammade projekt som Carlstedt Arkitekter medverkat till är Stensängsskolan i Huddinge som blev Årets miljöbyggnad 2022 och Tunagårdens äldreboende i Borlänge har projekterats för NollCo2.

Foto: Elizabeth Thompson

 

 

  • 19 december 2023
  • Press