Byggstart för ny vårdbyggnad vid Mälarsjukhuset

En ny vårdbyggnad för samlad akutvård tar form. Byggnaden har vi arbetat med från förstudie, genom programskede och systemhandling. Nu går vi tillsammans med Region Sörmland och NCC in i nästa fas, bygghandlingsprojektering. Den nya byggnaden innehåller en ny huvudentré till sjukhuset och kommer inrymma bland annat akutmottagning, operationsavdelning och förlossning. Totalt ca 45 000 nybyggda kvadratmeter vårdlokaler ska stå klara i början av 2025 och redan i sommar påbörjas markarbeten.

NCC utför på uppdrag av Region Sörmland ett av de största byggprojekten i länet någonsin. Projektet genererar många arbetstillfällen och skapar tillväxt i regionen. Region Sörmland bygger för framtidens vård – och nu står det klart att Carlstedt Arkitekter har fått fortsatt förtroende att fortsätta utveckla framtidens vård vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

  • 22 juni 2020
  • Nyheter