Återinvigning av Råbybadet

Sommaren 2022 beräknas det nya Råbybadet öppnas. Den gamla anläggningen förstördes i en brand 2017. Tisdagen den 23 juni beslutade nämnden för idrott, fritid och förebyggande i Västerås stad att utebadet ska byggas upp igen. Carlstedt Arkitekter arbetar med att rita Bygglov och Förfrågningsunderlag på uppdrag av Västerås stad. Anläggningen utanför huset utformas av Topia landskapsarkitekter.

Den nya byggnaden planeras att innehålla omklädningsrum och en kiosk. Byggnaden gestaltas med enkla men vackra material som kommer åldras väl över tid. Fasader är klädda med cortenstål och granitskivor. Klättrande växter kommer täcka delar av fasaden. Marken runt huset täcks i stor utsträckning av marktegel. De två gamla poolerna kommer renoveras och integreras i den nya anläggningen med mycket grönska. Byggnaden utformas för att vara inkluderande både för badgäster och förbipasserande genom parken med stort fokus på tillgänglighet och åtkomst till kiosk och café från både insida och utsida.
Badet kallas Råbybadet men heter egentligen Fredriksbergsbadet.

  • 26 juni 2020
  • Nyheter