Några rader från Carlstedt Arkitekter

Till alla kunder och samarbetspartners.

Vi vill skriva några rader till er med anledning av situationen som uppstått på grund av Corona-viruset. Det är en förändring som gått väldigt fort och det som händer i Sverige och vår omvärld känns i vissa stunder svårt att ta in. Vi på Carlstedt Arkitekter, som i många uppdrag jobbar med att skapa goda vårdmiljöer, vill sända en särskild tanke till alla er som arbetar inom vårdsektorn just nu. Vi förstår att ni gör allt ni kan för att hantera situationen.

Hur agerar vi på Carlstedt Arkitekter?
Verksamheten på våra kontor i Stockholm, Nyköping och Eskilstuna är i full gång och vi jobbar på med uppdrag i samma takt som tidigare. På Stockholmskontoret har vi dock ställt om så att merparten av våra medarbetare kan jobba hemifrån och vi kommer att hålla de flesta möten via länk. Det är självklart att vi alla måste göra vad vi kan för att förhindra fortsatt smittspridning. Carlstedt Arkitekter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar åtgärder vart efter råden ändras. Vi är förberedda på att det snabbt kan komma nya rekommendationer.

Ta hand om varandra!

  • 20 mars 2020
  • Nyheter