Trosaporten, etapp 2

Tydlig entré med stadsmässig bebyggelse

På uppdrag av Nokon Byggnads AB har Carlstedt Arkitekter upprättat en detaljplan för ett 90-tal bostäder strax utanför Trosa i Södermanlands län.

Förslaget är att bygga lägenheter i fem bostadshus i två till tre och en halv våningar utmed Verktygsgatan, samt 10-12 radhus. Förslaget innefattar också att bygga ett fem-våningshus i korsningen Industrigatan- Verktygsgatan för att skapa en tydlig entré till området och en stadsmässighet i bebyggelsen.

Carlstedt Arkitekter har tagit fram planhandlingar och samordnat externa utredningar. Samråd våren 2017.

 

Ort
Trosa

År
2017

Beställare
Nokon Byggnads AB