Projekt:

Vårdcentral City i Eskilstuna

Kategori:

Vård

Ort:

Eskilstuna

Datum:

2015-03-31

Bakgrund:

Byggnaden är uppförd 1973 och har tidigare inrymt kontor för bland annat försäkringskassan. Vårdcentralen är belägen på plan 3 i byggnaden. 
Ombyggnaden skedde etappvis med start hösten 2013.
Vid årsskiftet 2014-2015 färdigställdes projektet och vårdcentralen återinvigdes. 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Anders Kylbergh, Johan Jennergren

Yta nybyggnad:

-

Yta ombyggnad:

1700 m² BTA

Till toppen ^