Projekt:

Unilabs provtagning

Kategori:

Vård

Ort:

Eskilstuna

Datum:

2016-08-31

Bakgrund:

Provtagningscentralen i Mälarsjukhuset är sjukhusets största mottagning med 47 000 besök per år. Medelåldern är hög och många har rollator, rullstol eller permobil. De flesta besökarna kommer på drop in, man tar en nummerlapp och väntar på sin tur. Vissa patienter blir kallade till provtagning, röntgen och hjärtrytm direkt före sitt läkarbesök.

Utökade behov för provtagningsenheten med rum för provtagning med sekretesskrav krävde ombyggnad av de befintliga lokalerna.

¨Man önskade sig också pausrum för personal, ljusare och luftigare lokaler, bättre fungerande HWC för provtagning samt bättre fungerande väntytor för besökare.

I projektet ingick också planering av väntyta i den publika entréhallen för besökare samt flytt av uttagsautomat i entréhall. Utöver det också specifika brandåtgärder i angränsande utrymmen.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Unilabs via FM-enheten

Kontakt:

Jens Arrhenius, Marie Treslow

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

170 kvm

Till toppen ^