Projekt:

Trosaporten

Kategori:

Stadsplanering

Ort:

Trosa

Datum:

2017-01-31

Bakgrund:

På uppdrag av Nokon Byggnads AB har vi upprättad en detaljplan för ett 90-tal bostäder strax utanför Trosa i Södermanlands län.

Förslaget är att bygga lägenheter i 5 stycken bostadshus om 2 - 3,5 våningar utmed Verktygsgatan, samt 10-12 radhus. Förslaget innefattar också att ett femvåningshus uppförs i korsningen Industrigatan- Verktygsgatan för att skapa en tydlig entré till området och en stadsmässighet i bebyggelsen. 

Carlstedt har tagit fram planhandlingar och samordnat nödvändiga externa utredningar. Samråd av detaljplanen sker under våren 2017.

Typ:

Detaljplan

Beställare:

Nokon Byggnads AB

Kontakt:

Samy Abu Eid

Yta nybyggnad:

ca 8400 m2 BTA

Yta ombyggnad:

-

Till toppen ^