Projekt:

Sörmlands Museum

Kategori:

Kultur

Ort:

Nyköping

Datum:

Bakgrund:

I det nya Sörmlands museum skall utställningslokaler, föremålssamling, butik, verkstäder och administration flytta ihop till en enhet. Lokalerna ska även kunna nyttjas för restaurangverksamhet, event, landstingsfullmäktigesammanträden och kommunens arkiv.

Verksamhetens vision är:

- En byggnad för möten mellan historia, nutid och framtid.

- En flexibel, lättorienterad och säker byggnad för besökare, deltagare, personal, samarbetspartners och samlingar. 

- En byggnad med hög tillgänglighet för publik och deltagare av alla slag, med och utan funktionshinder, med och utan "musei- och kulturvana", unga och gamla, infödda och nya svenskar, sörmlänningar och turister.

- En flexibel byggnad där olika utrymmen, både ute och inne, skall kunna användas på många olika sätt, också för sådant som vi idag inte ens vet om.

- En byggnad som andas kvalitet, mångfald och öppenhet samt präglas av fokus på människor och deras berättelser, mänsklig kreativitet och förståelse. 

Vi tillmötesgår denna vision för de nya lokalerna genom att skapa en ändamålsenlig byggnad och omsätta ledorden ifråga om gestaltning, flexibilitet, generalitet, materialval och valda produktionsmetoder. De högt ställda kraven för säkerhet och energi är även något vårt förslag tillmötesgår. 

Typ:

Om- och nybyggnad

Beställare:

Landsting Sörmland

Kontakt:

Molly Wikdahl

Yta nybyggnad:

12400m² BTA

Yta ombyggnad:

460m² BTA

Till toppen ^