Projekt:

Södersjukhusets sjukgymnastik

Kategori:

Vård

Ort:

Södermalm, Stockholm

Datum:

2015-07-31

Bakgrund:

Målet med projektet har varit att skapa en väl fungerande samt varm och omhändertagande avdelning för Södersjukhusets sjukgymnastik. Då lokalen har ett begränsat dagsljusinsläpp så krävdes extra omtanke gällande materialitet och hantering av dagsljus. För att skapa en lugn miljö användes inslag av askträ och en harmonisk men varierande färgsättning. Med hjälp av utformningen av planlösningen, långa siktlinjer och glaspartier med kompletterande höga sidoljus maximeras dagsljusinsläppen.

Tillsammans med ljusdesignern Elinor Söderström har vi arbetat mycket med det artificiella ljuset och genom olika ljussättningar skapat variation och olika identiteter till rummen. En mängd olika typer av armaturer har använts såsom som ljusslitsar i tak och pelare, konstnärliga utsmyckningar av bakbelysta glaspanåer, flödande ljus och släpp i undertak med släpljus med mera. 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Locum AB

Kontakt:

Thomas Vogt

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

1200 m² BTA

Till toppen ^