Projekt:

Södersjukhusets kraftstation

Kategori:

Övrigt

Ort:

Södermalm, Stockholm

Datum:

2015-06-30

Bakgrund:

I berggrunden under Södersjukhuset (SÖS) på Södermalm ligger ett av byggnadskomplexets hjärta. Inbyggt i en bergkulvert finns den teknikbyggnad som rymmer en av sjukhusets två kraftstationer. Teknikbyggnaden stod klar under juni 2015 och är nu en del i det avancerade system som ser till att sjukhusets dagliga verksamhet fungerar. 

Teknikbyggnadens synliga fasad leker med med kontraster mellan bergvägg, relief och slät struktur. Något som skapar spänning och intressant skuggspel. 

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Locum AB

Kontakt:

Henrik Blix

Yta nybyggnad:

500 m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^