Projekt:

Skuru skola

Kategori:

Utbildning

Ort:

Nacka

Datum:

2015-05-31

Bakgrund:

Skuru skola i Nacka byggdes 1969 och har sedan dess byggts ut med ett flertal byggnader så som en ny sporthall med mera. Då elevantalet har ökat och kommer fortsätta att öka så fanns behovet av att bygga om skolans tillagningskök och matsal.
Kapaciteten behövde öka från 800 portioner per dag till 900 portioner per dag. Matsalarna var fullt utnyttjade med 260 sittplatser.

Lösningen blev en ombyggnad av skolköket för ökad kapacitet samt en tillbyggnad av matsalarna för att nå målet på 290 sittplatser. Tillbyggnaden har stora glaspartier för att ge ett så stort ljusinsläpp som möjligt och för att föra in grönskan utanför.
De olika byggnadskropparna som idag finns på plats speglar tydligt de tidsperioder då de blev byggda. På samma sätt ville vi att vår byggnad speglar vår tidsperiod och samtidigt har fokus på barnen. Detta syns kanske tydligast i fasaden som fått sin inspiration bland annat från datorspelet Mine craft. 

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Nacka kommun

Kontakt:

Josefin Alvblad

Yta nybyggnad:

91 m² BTA

Yta ombyggnad:

1045 m² BTA

Till toppen ^