Projekt:

Regionsjukhuset Karsudden

Kategori:

Vård

Ort:

Katrineholm

Datum:

2014-02-28

Bakgrund:

Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus utanför Katrineholm i Sörmland planerades ursprungligen för vård av ungdomar och öppnade i september 1964. Regionsjukhuset Karsudden har idag 114 vårdplatser och sammantaget arbetar cirka 300 årsarbetare på sjukhuset.

Anläggningen består av 12 byggnader med olika funktioner såsom vårdavdelningar, administration, kök, matsal, verkstad, driftcentral, sporthall samt utbildnings- och övernattningslokaler. 

Om- och tillbyggnaden syftar till att skapa större och mer ändamålsenliga vårdlokaler och personaldelar, bättre inomhusklimat, ökad säkerhet och förbättrad tillgänglighet.

Nybyggnaden innehåller entréfunktioner, förvaltningsrätt, besöksavdelning och vårdavdelningar. Dessutom byggs vårdavdelningarna i två av de befintliga husen till och därmed byggs mellanrummen mellan husen igen.

På den norra sidan av husen byggs en förbindelsegång mellan alla hus i tre våningar. En ny takkonstruktion utförs över hela om- och tillbyggnaden. Denna vindsvåning tillåter en sammanhängande installationsvåning över såväl ombyggda som nybyggda delar.

En stor utmaning låg i att finna byggnadsmässiga lösningar som förenade en läkande och säker vårdmiljö.

Typ:

Om- och nybyggnad

Beställare:

Landstinget i Sörmland

Kontakt:

Kerstin Eken

Yta nybyggnad:

Ca 15000 m² BTA

Yta ombyggnad:

Ca 9000 m² BTA

Till toppen ^