Projekt:

Rättspsykiatriska Regionkliniken i Vadstena

Kategori:

Vård

Ort:

Vadstena

Datum:

2014-02-28

Bakgrund:

Den rättspsykiatriska regionkliniken är belägen inom Birgittaområdet i Vadstena. Kliniken bedriver sluten rättspsykiatrisk vård med 72 slutenvårdsplatser.

Birgittaområdet ritades av Arkitekt Hakon Ahlberg och uppfördes under 1950-talet. Fastigheterna konstateras idag byggnadstekniskt uttjänta och verksamheten bedrivs i icke ändamålsenliga lokaler med stora säkerhetsmässiga brister.

Den nya anläggningen kommer att uppföras inom Birgittaområdet vilket innebär att ett antal befintliga fastigheter rivs i takt med att nya byggnader färdigställs och verksamheten omlokaliseras. Anläggningen kommer att omfatta 86 vårdplatser och lokaler för stödverksamheter såsom stab, arbetsterapi och friskvård.

Den nya rättspsykiatriska regionkliniken har på flera plan en klosterlik struktur där byggnader och förbindelsegångar utgör avgränsningar mot omgivningen och skapar naturliga innergårdar. Känslan av frihet är ömtålig och omsorgen om den har resulterat i en strävan att kamouflera anläggningens fysiska begränsningar. Det klosterlika kan även anas i patienter­nas livsmiljö som på många sätt är isolerade ifrån samhället men som innehåller rum och funktioner som åter­speglar detsamma.

Byggnaden beräknas stå färdig 2017.

 

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Landstinget i Östergötland

Kontakt:

Kerstin Eken, Peter Emilson

Yta nybyggnad:

24 000 BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^