Projekt:

Psykosenheten Nyköpings Lasarett

Kategori:

Vård

Ort:

Nyköping

Datum:

2014-02-28

Bakgrund:

Psykosenhetens ombyggda lokaler för öppen- och slutenvården invigdes i februari 2014. Huset från 60- talet har fått ny fönsterindelning och kompletterats med en inglasad balkong.

Höga krav på personsäkerhet har påverkat lokalernas utformning och detaljering. På slutenavdelningen har 12 boenderum inretts med delvis fast inredning och en lugn färgsättning. De gemensamma ytorna består av en ljus matsal med utgång till en inglasad balkong samt en rymlig korridoryta i direkt anslutning till boenderummen. I öppenvårdsdelen finns expeditioner och flera samtalsrum samt ett större konferensrum.
Kulörer på fast inredning har inspirerats från 60- talet och enstaka återfunna originalarmaturer har tagits tillvara och renoverats.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Nini Foyn

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

1200 m² BTA

Till toppen ^