Projekt:

Psykiatrisk mottagning i Strängnäs

Kategori:

Vård

Ort:

Strängnäs

Datum:

2016-04-30

Bakgrund:

Omflyttningar av verksamheter inom byggnadskomplexet som även innehåller vårdcentral har möjliggjort större förändringar för den Psykiatriska mottagningens lokaler. Nya krav på arbetsmiljö samt verksamhetens önskan om ett mer patientsäkert bemötande i väntrum och reception har väglett projektet. 

De senaste åren har incidenter skett inom psykvården i Sverige med följden att kraven på ökat säkerhetstänk ökat även inom öppenvården. Samtidigt är det av största vikt att bemötandet blir mänskligt och att krav på sekretess uppfylls. Vi har arbetat för att uppfylla säkerhetskraven och samtidigt skapa en öppen, ljus och överblickbar avdelning där patienterna kan känna sig trygga och sedda. 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Ansvarig arkitekt: Kerstin Eken
Handläggande arkitekt: Jacob Forsberg
Medverkande: Karin Lundberg, Marie Treslow

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

1000 m² BTA

Till toppen ^