Projekt:

Onkologmottagning på MSE

Kategori:

Vård

Ort:

Eskilstuna

Datum:

2012-02-29

Bakgrund:

Projektet avser om- och tillbyggnad för onkologklinikens centrala behandlingsenhet på Mälarsjukhuset (MSE) i Eskilstuna.

I tillbyggnaden skall inrymmas klinikens mottagningslokaler samt 18 platser för bland annar cytostatikabehandling och dagkirurgisk vård och en enhet för cytostatikaberedning.

Ombyggnadsdelen avser klinikens nuvarande lokaler. I en första etapp utförs ombyggnad för en ny simulator, CT-lab. De lokaler som friställs när nybyggnadsdelen tas i bruk omdisponeras för bland annat utökning av klinikens administrativa lokaler, demonstrationsrum, dosplanering med mera.

Nybyggnadsarean uppgår till drygt 2.500 m² och ombyggnadsarean till totalt drygt 750 m².

Mellan befintlig byggnad och nybyggnaden reserveras plats för en framtida ytterligare linjäraccelerator.

Nybyggnaden invigdes i maj 2011, därefter har ombyggnad påbörjats av befintliga lokaler.

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Kerstin Eken, Erik Apelmo

Yta nybyggnad:

2 500m² BTA

Yta ombyggnad:

750m² BTA

Till toppen ^