Projekt:

Nyköpings teater

Kategori:

Kultur

Ort:

Nyköping

Datum:

Bakgrund:

Nyköpings teater är en ”pärla” bland Sveriges teatrar.
Den lilla hovteatern med en publikkapacitet på cirka 250 personer invigdes 1884 som centrum för kultur- och nöjeslivet i staden.
De senare årens eftersatta underhåll och brist på moderniseringar
fick Nyköpings kommun att starta ett programarbete under 2007.
Det utmynnade i en skrift där man beskrev teatern som
”en viktig del av Nyköpings identitet som kulturstad”.
Under 2008-09 genomförde Carlstedt en projektering som ledde
fram till att teatern i november 2009 kunde återinvigas högtidigt i förnyad skepnad.

Projektet handlade om att genomföra en restaurering i samråd med Sörmlands museum som kunde återanknyta teatern till utseendet från restaureringen 1929. Det handlade också om anpassning i fråga om servering, tillgänglighet, logistik, scenteknik, brand- och utrymningskrav och hygien- och omklädningsrum. För att ro i land med såväl moderniseringskrav som restaureringsambitioner krävdes det från vår sida lösningar präglade av hög känslighet vad gäller detaljutformning och kulörer.

 

Typ:

Restaurering och ombyggnad

Beställare:

Nyköpings kommun

Kontakt:

Tobias Ossmark

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

1100m² BTA

Till toppen ^