Projekt:

Nyköpings nya högstadieskola

Kategori:

Utbildning

Ort:

Nyköping

Datum:

2014-10-31

Bakgrund:

Nyköpings kommun satsar på att bygga en ny högstadieskola för 700 elever. Skolan kommer att ligga mellan en äldre gymnasieskola (Tessinskolan) och kommunens sportanläggning (Rosvalla). Runt om planeras ny bostadsbebyggelse.

Skolan är uppbyggd kring sex arbetslag, samt en enhet för grundsärskola, en för internationella klasser och en för elever med särskilda behov. Skolan är utformad så att alla barn ska kunna inkluderas i så mycket av den gemensamma undervisningen som var och en klarar av. Här finns de specialsalar som nya läroplanen föreskriver, till exempel trä- och textilslöjd, hemkunskap och musik. Eleverna som börjar på den här skolan får mat som är lagad på plats.

Unikt för skolan är den del som kallas vetenskapens hus med en mer experimentell, undersökande verksamhet. Skolan är i två plan, med en enplansdel vid entré och café mot gården som är formad som ett slutet U runt en innergård (som är utomhus). Mot gården löper byggnadens kommunikationsstråk med högt i tak och öppet mellan plan ett och två. Utsidan på U:et är i tegel, insida gårdsfasad är kompaktlaminat som liggande bräder. Entreprenadformen är en totalentreprenad.

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Nyköpings kommun

Kontakt:

Molly Wikdahl

Yta nybyggnad:

10 800m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^