Projekt:

Nacka Stadshus, ombyggnad av huvudentré

Kategori:

Övrigt

Ort:

Nacka

Datum:

2015-05-31

Bakgrund:

Entrén hade brister i tillgänglighet, funktion och utseende. Projektet avsåg utvändig ombyggnad och upprustning för att skapa en representativ och funktionell entré för besökare och anställda. Det omfattade ny trappa med ramp, upprustning av befintligt skärmtak, ny belysning och ny skyltning.

Trappa och ramp är utförda av granit, flammad grå och svart Bohus Ävja. Räcket av glas och stål har infälld belysning i handledaren. Entréskylt med ”black-and-white-effekt”, svarta bokstäver dagtid och vitt ljus kvällstid. 

   

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Nacka kommun

Kontakt:

Thomas Vogt

Yta nybyggnad:

50 m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^