Projekt:

Läkemedelskommittén på MSE

Kategori:

Vård

Ort:

Eskilstuna

Datum:

2015-02-28

Bakgrund:

När Läkemedelskommitténs lokaler skulle byggas om så valde vi att arbeta lite extra med materialval och färgsättning. 
Det administrativa lokalerna med tillhörande konferensrum, kopiering, studierum och personaldel fick en mer ombonad känsla än tidigare. Detta syns tydligt i personalköket med sin mönsterläggning i golvet och en köksö i pentry.

Lokalerna var även i behov av kompletterande brandskyddande åtgärder såsom byte av partier mellan trapphus och våningsplan. Även här har omtanke lagts på detaljer, bland annat på de nya ek-partierna. 

 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Jens Arrhenius

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

780 m² BTA

Till toppen ^