Projekt:

Mark-Vatten-Miljöcentrum

Kategori:

Utbildning

Ort:

Ultuna, Uppsala

Datum:

2013-07-31

Bakgrund:

I avsikt att åstadkomma ett samlat campus startade Sveriges Lantbruks Universitet (SLU) våren 2004 arbetet med utveckling av nya Campus Ultuna. Efter ett parallellt uppdrag våren 2007 blev förslaget från Carlstedt förordat för fortsatt projektering och färdigställande sommaren 2011.

I MVM (Mark, Vatten, Miljö) byggnaden finns tre institutioner, några med lång tradition som tidigare var separerade. Verksamhetens syfte är att skapa en vetenskaplig grund för ett hållbart nyttjande av naturresurserna mark, vatten och mikroorganismer. Variationer och förändringar av miljötillståndet studeras liksom sambandet mellan naturliga variationer och mänsklig påverkan.

MVM är uppdelad i två byggnadsvolymer, för laboratorieverksamhet, kontor och utbildning. Byggnaden ligger tillbakadragen med ett rymligt gårdsrum mellan byggnaden och gatan. Mot öster öppnar sig kontorsbyggnadens gård med sina ”gröna” gavlar mot angränsande Kunskapsträdgård. Volymerna binds samman med en glasad innergård med nära kontakt med naturen och verksamhetens alla delar.
Fasader är byggda med tegel och träpanel av ceder. Synliga tak är belagda med sedum.

 

 

 

 

 

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Akademiska Hus Uppsala

Kontakt:

Lars-Olov Nilsson, Jens Arrhenius

Yta nybyggnad:

14 000m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^