Projekt:

Malmö Allmänna Sjukhus

Kategori:

Vård

Ort:

Malmö

Bakgrund:

Carlstedt Ark. har genom tävling erhållt uppdraget att förnya kvinnokliniken vid MAS. Projektet omfattade totalt c:a 18.000m² BTA varav ungefär en tredjedel avsåg nybyggnation.

Samtliga delar av klinikens verksamheter berördes. Logistik och verksamhetssamband inom hela byggnaden förbättrades.
Nybyggnaden uppfördes för bl a gynekologisk vårdavdelning, BB-vård och delvis också för neonatalvård. Ombyggnaden och omdispositionen förbättrade lokalerna för akutmottagning och specialist-mottagningar, operation, förlossning, sjukgymnastik och entréhall mm.

Kostnaden för projektetet uppskattades till 260 milj kronor.

 

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Region Fastigheter

Kontakt:

Anne-Marie Larsson

Yta nybyggnad:

6 500m² BTA

Yta ombyggnad:

11 500m² BTA

Till toppen ^