Projekt:

Lärosalar på KTH

Kategori:

Utbildning

Ort:

Stockholm

Datum:

2014-02-28

Bakgrund:

Ombyggnaden utfördes i del av den äldsta byggnaden inom kemiskolans lokaler. Byggnaden från 1922 är byggnadminnesförklarad och projekteringen genomfördes i samråd med antikvarie.

Ombyggnaden omfattade hörsal, undervisningssalar,
övningslab, grupprum och lärarrum.

Ursprungliga golv av ek togs fram. Originalutförande på dörrar,
fönster, samt färgsättning återställs till ursprunglig karaktär.
Övriga lokaler fick nya ytskikt.

Glasbyte för energibesparing/skalskydd. Krav på utrymning, skalskydd/passagekontroll och tillgänglighet åtgärdas.
System för ventilation, el och data förnyas.
Stråk för kanalisation studeras speciellt mht.
Antikvariska krav och rumsliga begränsningar.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Akademiska Hus i Stockholm AB

Kontakt:

Lars-Olov Nilsson

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

700m² BTA

Till toppen ^