Projekt:

Kvinnokliniken på MAS

Kategori:

Vård

Ort:

Malmö

Datum:

Bakgrund:

Carlstedt har genom tävling erhållt uppdraget att förnya kvinnokliniken vid Malmö Allmänna Sjukhus (MAS). Projektet omfattade totalt cirka 18.000m² BTA varav ungefär en tredjedel avsåg nybyggnation.

Samtliga delar av klinikens verksamheter berördes. Logistik och verksamhetssamband inom hela byggnaden förbättrades. Nybyggnaden uppfördes för bland annat gynekologisk vårdavdelning, BB-vård och delvis också för neonatalvård. Ombyggnaden och omdispositionen förbättrade lokalerna för akutmottagning och specialistmottagningar, operation, förlossning, sjukgymnastik och entréhall.

Kostnaden för projektetet uppskattades till 260 miljoner kronor.

 

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Region Fastigheter

Kontakt:

Anne-Marie Larsson

Yta nybyggnad:

6 500m² BTA

Yta ombyggnad:

11 500m² BTA

Till toppen ^