Projekt:

Kvarteret Ribban

Kategori:

Övrigt

Ort:

Nyköping

Datum:

2015-07-31

Bakgrund:

Kvarteret Ribban i Nyköping uppfördes på 1960-talet för att inhysa tung tillverkningsindustri och lager. Över tiden har staden vuxit och kvarteret ligger nu mer centralt än det gjorde tidigare och verksamheten har ändrat karaktär mot en mer finmekanisk tillverkning. Vartefter fastighetsägare och hyresgäster bytts ut har ytor friställts och ett behov av omprogrammering av kvarteret har uppstått. I och med att Nyköpings kommun ändrade detaljplanen för området så medges nu verksamheter i lokalerna så som lättare tillverkningsindustri, skola och försäljning.

Carlstedt uppdrag omfattar en översiktlig strategi och layout för hela byggnaden/kvarteret. Man har även tagit fram kalkylhandlingar för den östra delen av kvarteret, kallade etapp 1 och 2. Etapp 1 har projekterats för yrkesbutiker samt entreprenörshotell, det vill säga lokaler för mindre företag med få eller inga anställda. De nya verksamheterna kräver ombyggnationer för att skapa helt nya planlösningar samt nya entréer. Därtill tillkommer hantering av transporter och gods.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Kungsleden AB

Kontakt:

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

Totalt: 8350m2 BTA

Till toppen ^