Projekt:

Kemi på KTH

Kategori:

Utbildning

Ort:

Stockholm

Datum:

2013-08-31

Bakgrund:

Byggnaden för kurslaboratorier är ritad av arkitekt Gunnar Henriksson och stod klar till höstterminen 1964. Plan 3, som är ett souterrängplan innehöll ursprungligen skriv-/seminarierum och speciallaboratorier.
Den senaste ombyggnaden gjordes i början av 90-talet.

Ombyggnaden avser lokalanpassning för Kemiskolans administration och doktorander inom avdelningen Fiber och Polymerteknologi samt projektrum för studenter. Ett nytt korridorstråk skapades för att möjliggöra en neutral åtkomlighet till de olika lokalgrupperna. 
Målet var att minska ”källarkänslan” genom att ersätta korridorväggar med glaspartier från golv till tak och utnyttja rumshöjden maximalt genom förnyade, synliga installationssystem.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Akademiska Hus i Stockholm AB

Kontakt:

Lars-Olov Nilsson, Marie Treslow

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

800 m² BTA

Till toppen ^