Projekt:

Judiska Hemmet, ombyggnad av huvudentré

Kategori:

Boende

Ort:

Hammarbyhöjden, Stockholm

Datum:

2016-09-30

Bakgrund:

Målet med ombyggnaden var att annonsera huvudentrén bättre och skapa en reception i dess närhet. Med en samlad huvudentré leder man boende och anhöriga till ett entréställe. På så sätt kan äldreboendet ge bättre service samtidigt som en passage skapar större trygghet för boende.

Huvudentrén kompletterades med skärmtak, markarbeten och konst. Receptionisten tar emot i vindfånget. Via det nya burspråket kan receptionisten se gäster och boende som är på väg in och ut.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Judiska Hemmet

Kontakt:

Cecilia Drevås

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

70 kvm BTA

Till toppen ^