Projekt:

Judiska Hemmet, äldreboende

Kategori:

Boende

Ort:

Hammarbyhöjden, Stockholm

Datum:

Bakgrund:

Judiska hemmet är ett äldreboende som präglas av judiska traditioner.

Trots hemmets storlek är det en trivsam och personlig miljö man möts av. Lägenheter och samvaroutrymmen är grupperade runt två välplanerade innergårdar som används flitigt.

Det ursprungliga sjukhemmet från 1960 har under åren etappvis förnyats med boendegrupper och gemensamma utrymmen för boende och personal. Totalt finns idag 74 lägenheter. Storleken på lägenheterna varierar mellan 29-31m². Hemmet har ett eget kök med matsal.  Köket förnyades 2003. Den senaste större utbyggnadsetappen togs i bruk 2008.

Under 2012 genomfördes en ombyggnad av samlingssalen/synagogan och personalomklädning. Samlingssalen kompletterades med ett kafékök och ett Toraskåp på östra väggen. Omklädningsenheten utökades med flera skåpplatser, nya hygienrum och en relaxavdelning. Under 2013 har vi projekterat en ombyggnad för utökat demensboende med fyra lägenheter och samvaroutrymmen.

 

 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Föreningen Judiska Hemmet

Kontakt:

Lars-Olov Nilsson

Yta nybyggnad:

5000 m² BTA

Yta ombyggnad:

1800 m² BTA

Till toppen ^