Projekt:

IT- och lokalserviceavdelningar på KTH

Kategori:

Utbildning

Ort:

Stockholm

Datum:

2014-05-31

Bakgrund:

Metallforskningsinstitutets gamla byggnad uppförd 1946 och ritad av Ahrbom och Zimdahl, anpassas till Kungliga Tekniska högskolans IT- och lokalserviceavdelningar.

Ombyggnaden var omfattande. För att tillskapa öppna och ljusa kontorslokaler avväxlades och rivdes befintliga bärande korridorväggar. Material, kulörer och inredning valdes för en modern, attraktiv och välfungerande miljö med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär och kvaliteter. Carlstedt ritade både ombyggnad och inredning.

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Akademiska Hus och KTH

Kontakt:

Thomas Vogt, Laila Ifwer Sternhoff

Yta nybyggnad:

120 m² BTA

Yta ombyggnad:

5000 m² BTA

Till toppen ^