Projekt:

Innventia

Kategori:

Utbildning

Ort:

Stockholm

Datum:

2010-04-30

Bakgrund:

Innventia (före detta STFI-Packfors) bedriver forskning och utveckling inom massa, papper, tryck och förpackningar. Anläggningen på KTH-området i Stockholm rymmer en pilotanläggning för papperstillverkning i industriell skala. När verksamheten utökades med ny utrustning för fiberbearbetning behövdes en ny hallbyggnad. Carlstedt fick uppdraget att programskriva, utforma och projektera. Verksamheten i den nya hallen exponeras mot omgivningen med en uppglasad gavel.

Typ:

Tillbyggnad

Beställare:

Akademiska Hus Stockholm

Kontakt:

Thomas Vogt, Lars-Olov Nilsson

Yta nybyggnad:

1000 m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^