Projekt:

Hälsouniversitetet

Kategori:

Vård

Ort:

Linköping

Datum:

2014-12-31

Bakgrund:

Under våren/försommaren 2011 gjordes ett parallellt uppdrag för Universitetet i Linköping med syfte att skapa nya lokaler för verksamheten som Carlstedt vann.

Byggnaden omfattar ett antal avdelningar inom Hälsouniversitetet med tillhörande stödfunktioner och lokaler för undervisning och studenter.

Den nya byggnaden består av en ny del och en befintlig byggnad som byggs samman så att man skapar en inre glasad gård.

Miljökraven för byggnader på Linköpings universitetssjukhus
är genomgående höga och man har som mål en mycket låg energiförbrukning. I den befintliga byggnaden blir den maximala användningen av energi ca 62 kilowattimmar per kvadratmeter och år, och i det nya huset 40 kilowattimmar. Det är ungefär hälften av vad byggreglerna kräver för en nybyggnad och två tredjedelar av kraven för en ombyggnad. Samtliga takytor på den nya byggnaden är utförda som gröna tak.

Byggarbete började oktober 2013 och beräknas vara klart april 2015.

Typ:

Om- och nybyggnad

Beställare:

Landstinget i Östergötland, FM-Centrum

Kontakt:

Jens Arrhenius

Yta nybyggnad:

8000 m² BTA

Yta ombyggnad:

4000 m² BTA

Till toppen ^