Projekt:

Gods- och miljöterminal

Kategori:

Övrigt

Ort:

Nyköping

Datum:

2015-07-31

Bakgrund:

Det sammanhållna byggnadskomplexet byggdes 1967 som panncentral med tillhörande verkstäder, ambulansstation, kallgarage och gascentral till Nyköpings lasarett. En nästan 170 meter lång kulvert sammanbinder komplexet med resten av lasarettet.

För att klara framtida stora logistikflöden har befintliga lokaler genomgått en genomgripande ombyggnad och kompletterats med flertalet tillbyggnader, bland annat i form av överdäckning av en lastgård. Komplexet ger i sin nya utformning plats för nya verksamheter: en gods- och miljöterminal, en datahall samt kontorslokaler.
Kraven på brandsäkerhet, driftsäkerhet och god logistik har varit högt ställda.

Exteriört har utmaningen varit att finna en lösning som svarar mot den befintliga byggnadens stränga, råa och väl sammanhållna volym.  Karaktären av lätt industri har i de nya tilläggen bland annat funnit ett uttryck i fasadbeklädnadens materialäkta sträckmetall. Förutom kontrastverkan mot befintliga volymer möjliggör den även integrering av skjutportar och andra öppna skärmar i fasaden. Interiört har en materialpalett för lätt industri och väl valda ljusinsläpp eftersträvats. 

 

Typ:

Om- och tillbyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Tobias Ossmark

Yta nybyggnad:

850 m² BTA

Yta ombyggnad:

2 000 m² BTA

Till toppen ^