Projekt:

Folktandvården i Strängnäs

Kategori:

Vård

Ort:

Strängnäs

Datum:

2016-04-30

Bakgrund:

Strängnäs växer och efterfrågan på Folktandvårdens tjänster ökar. Vi har utökat anta behandlingsrum och förbättrat arbetsmiljön för personal och tillgängligheten för alla.

Omflyttningar inom avdelningen med koncentrerade administrativa lokaler och väntrum med reception har givit plats åt fler behandlingsrum. I gestaltningen har vi strävat efter att skapa en helhet av befintliga och ombyggda lokaler, med tydlighet för patienter och personal. 

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Landstinget Sörmland

Kontakt:

Ansvarig arkitket: Kerstin Eken
Handläggande arkitekt: Jacob Forsberg
Medverkande: Karin Lundberg, Marie Treslow

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

ca 600 m² BTA

Till toppen ^