Projekt:

Förskolan Kompassen

Kategori:

Utbildning

Ort:

Nyköping

Datum:

2014-02-28

Bakgrund:

Arnö är en expanderande stadsdel strax utanför centrala Nyköping.
Här ligger förskolan Kompassen på en plats med utsikt över Stadsfjärden, Östersjöns inlopp till Nyköping.

Förskolan har sex avdelningar och tillagningskök. Två avdelningar är anpassade för nattverksamhet. Vid förändringar av barnantal i årskullarna ska två avdelningar vara förberedda för skolverksamhet.

Utmaningen i detta projekt var tomtens knappa storlek vilket fick lösas med att förlägga kök och teknikutrymmen i ett souterangplan och att tomtens ytterkonturer till stor del fick styra utformningen av huset. Sjöutsikten är en ovanlig kvalité för en förskola och var en utmaning att ta tillvara på bästa sätt. För att alla ska kunna ta del av den fina utsikten är de gemensamma ytorna i huset är placerade mot vattnet.

Inflyttning skedde under hösten 2011.

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Nyköpings kommun

Kontakt:

Molly Wikdahl, Jerker Broberg

Yta nybyggnad:

1600 m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^