Projekt:

Flens Skola F-6

Kategori:

Utbildning

Ort:

Flen

Datum:

2018-09-30

Bakgrund:

Idag har Flen tre låg- och mellanstadieskolor utspridda inom kommunen, de kommer att ersättas med den nya skolan till höstterminen 2018. Den nya skolan ligger centralt belägen i kommunen bredvid den befintliga Stenhammarskolan.

Carlstedt Arkitekter fick uppdraget att rita färdigt och projektera den nya skolan för barn från förskoleklass upp till årskurs 6 tillsammans cirka 600 elever. Skolan består av både undervisningssalar, fritids och matsal.

Fasadmaterialet består av prefabricerat gult tegel med markerade entréer i mönsterutskuren grönblå plåt. I söderläge skapas en gemensam skolgård som omges av bollplaner. Mot den nya skolgården öppnas skolan upp av ett stort glasparti för ett härligt insläppa av ljus i hjärtat.

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

NCC / Flen kommun

Kontakt:

Anette Eriksson

Yta nybyggnad:

6 000 kvm

Yta ombyggnad:

Till toppen ^