Projekt:

Enheten för logopedi

Kategori:

Vård

Ort:

Stockholm

Datum:

2017-07-31

Bakgrund:

Enheten för logopedi har flyttat till nya lokaler på Huddinge sjukhus. Carlstedt Arkitekter har ritat nya kontor, seminarierum, personalrum och inspelningsstudios för ljud och bild. Lokalernas gestaltning präglas av gröna nyanser högt ställda krav på rumsakustik.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Locum

Kontakt:

Thomas Vogt

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

250 kvm BTA

Till toppen ^