Projekt:

Electrum 3

Kategori:

Utbildning

Ort:

Stockholm

Datum:

2012-04-30

Bakgrund:

Swerea Kimab bedriver tillämpad forskning och problemlösning inom materialområdet. Det är ett av Europas ledande institut för metalliska material med spetskompetens inom materialutveckling, fogning, komponentegenskaper, materialanalys och korrosionsskydd.

Carlstedt anlitades av Swerea Kimab för att ta fram ett lokalprogram. Programmet skulle användas för att bedöma möjligheten till om- och tillbyggnad av företagets befintliga lokaler, alternativt omlokalisering till annan fastighet.

Då en om- och tillbyggnad skulle försvåra den pågående uppdragsverksamheten valdes omlokaliseringsalternativet till en fastighet i Kista, Electrum 3. Uppdraget  blev att utforma och projektera ombyggnaden.

Swerea Kimab hade förutom kontorslokaler och gemensamma personal- och sammanträdeslokaler behov av laboratorier och verkstäder med tung specialutrustning.

Ombyggnaden omfattade en total förnyelse av planlösning, inredning och installationer. Ett av våningsplanen förstärktes på grund av tung utrustning och ett nytt gårdsbjälklag byggdes för att öka ytan för verkstäder på entréplanet.

Typ:

Ombyggnad

Beställare:

Akademiska Hus Stockholm

Kontakt:

Thomas Vogt

Yta nybyggnad:

Yta ombyggnad:

10 000m² BTA

Till toppen ^