Projekt:

Danderyds Sjukhus Akutvårdsbyggnad

Kategori:

Vård

Ort:

Danderyd, Stockholm

Datum:

2010-04-30

Bakgrund:

Omarbetning av programhandling för ny akutvårdsbyggnad.

Byggnaden skall innehålla ny akutmottagning, röntgen, intensivvårdsavdelning inkl angiografi, centraloperation med
pre- och postoperativ vård, sterilcentral, utbildningslokaler
samt central godsmottagning. Byggnaden skall binda samman
de centrala och södra delarna av sjukhuset.
Placering och utformning är vald för att möjliggöra
fortsatt utbyggnad av akutvård och diagnostisk samt
verksamheter som hör till.

Arbete med programhandling med förenklad systemhandling inklusive gestaltningsprogram klart 2006 med en stor omarbetning av programhandlingen klar november 2009.

Typ:

Programhandling ny akutvårdsbyggnad

Beställare:

Locum

Kontakt:

Kerstin Eken, Anne-Marie Larsson

Yta nybyggnad:

50 000m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^