Projekt:

Bostäder i Nyköping

Kategori:

Boende

Ort:

Nyköping

Datum:

Bakgrund:

Under hösten 2009 arrangerades en markanvisningstävling för bostäder i Nyköping. Carlstedts Nyköpingskontor vann tävlingen i samarbete med HSB.

Tre nya hus reser sig ovanför slänten på den fantastiska tomten utmed Nyköpingsån. Det gamla industrilandskapet, inbäddat i grönska, tomtens gynsamma vattenkontakt, de nya byggnadernas orientering mot söder och kvällssol samt fria utblickar ger förutsättningar för ett boende med unika kvalitéer.

Samtidigt skapas det ett bekvämt boende med parkeringsgarage,
hiss och närhet till uteplatser och gemensamma gårdar.
Husen skiljer sig i skala och har varierande lägenhetsfördelning vilket erbjuder olika målgrupper ett önskvärt boende. De nya husen och tomtens nya terrassering bildar sammantaget en upplyftning av området längs ån där gammalt möter nytt.

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Nyköpings kommun

Kontakt:

Molly Wikdahl, Nini Foyn

Yta nybyggnad:

4 000m² BTA

Yta ombyggnad:

Till toppen ^