Projekt:

Apoteket

Kategori:

Övrigt

Ort:

Eskilstuna

Datum:

2017-04-30

Bakgrund:

Nybyggnad Apotek och kontorsbyggnad i 2 våningar. Stadsdelen Väster i Eskilstuna genomgår en förändring från industri och verkstad till handel och kontor. Apoteksbyggnaden blir en av de första nya tilläggen som markerar utvecklingen av Väster.

En massiv volym av betong kompletterar de befintliga tegelbyggnaderna i kvarteret. Fasaden har reducerats till två material, glas och betong. Betong-elementen är obehandlade och har en slät formsida ut i fasad, ytan upplevs flammig och förändras med tiden och årstiderna.

Typ:

Nybyggnad

Beställare:

Ladingen AB

Kontakt:

Gunnar Lindstedt

Yta nybyggnad:

330 kvm

Yta ombyggnad:

Till toppen ^